Strona główna/Aktualności/EKO - SZKOŁA 2021

EKO - SZKOŁA 2021

30 Czerwca 2021

 

Nasza szkoła zdobyła tytuł  "EKO - SZKOŁA 2021"

 

„EKO - SZKOŁA” to ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych. Powstał, w celu stworzenia sieci placówek, które poprzez współpracę, będę dzielić się pomysłami, jak kształtować ekologiczną świadomość młodego pokolenia.

Honorowy patronat nad II edycja projektu „Eko-Szkoła” sprawuje: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Powiat Koniński, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Centrum Rozwoju Edukacji EDICON w Poznaniu, Tygodnik nauczycielski „Głos nauczycielski”, Wydawnictwo Operon. Do II edycji projektu zgłosiło się 336 placówek edukacyjnych. Tylko 192 placówki zrealizowały wszystkie zadania projektowe oraz spełniły wszystkie wymagania formalne zawarte w regulaminie projektu.

 

Główne cele projektu „EKO-SZKOŁA” to: Nadanie problemowi degradacji środowiska właściwej rangi w odbiorze społecznym oraz wywołanie dyskusji na temat jej skutków dla przyszłych pokoleń; Uświadomienie każdej osobie, że jej mądre decyzje i działania w życiu codziennym, mają wpływ na stan środowiska przyrodniczego; Poszerzanie wiedzy uczniów/przedszkolaków o tematy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji degradacji środowiska dla życia i zdrowia organizmów, które w nim występują; Pobudzanie uczniów do aktywnego działania na rzecz środowiska, dzięki udziałowi w akcjach, imprezach i innych działaniach proekologicznych, co daje im poczucie posiadania osobistego wpływu na zmiany w stanie środowiska; Kształtowanie u uczniów postawy ekologicznego Polaka, Europejczyka i obywatela świata, aby poprzez zmiany własnych nawyków, przeciwdziałać degradacji środowiska w środowisku lokalnym, kraju, a także i na świecie; Poznawanie środowiska lokalnego, w tym miejsc objętych ochroną (np. parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody) oraz lokalizację pomników przyrody w najbliższej okolicy, co pozwala uczniowi zachwycić się pięknem otaczającej przyrody, a także wyzwolić refleksję o konieczności jej ochrony;

 

Idea projektu opiera się na promowaniu postaw proekologicznych, dlatego też zadania projektowe polegały na zorganizowaniu przez nauczyciela i jego uczniowską grupę/klasę projektową, kilkunastu przedsięwzięć ekologicznych na terenie szkoły, skierowanych dla uczniów, rodziców, nauczycieli. 

Nasza placówka spełniła wszystkie wymagania formalne, angażując się we wszystkie zaplanowane ekologiczne działania. W związku z tym szkoła uzyskała ogólnopolski tytułu „EKO-SZKOŁA 2021” a nauczyciel i szkolny koordynator wszystkich działań otrzymał tytuł „PROMOTOR EKOLOGII 2021”.

 

Lista szkół i nauczycieli, które zostały laureatami projektu dostępna jest pod linkiem:

https://wakelet.com/wake/mkaLbgjJ9szzDx39oMWzH

Dyplom Eko Szkoły 2021

 

dyplom

do góry