Rada Rodziców

Wpłat na Radę Rodziców można dokonać w sekretariacie szkoły bądź przelewem na konto: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Bluszczowie - numer konta: 19 8469 0009 0000 0374 2000 0001
W tytule należy podać imię, nazwisko i klasę lub grupę przedszkolną dziecka.

Dziękujemy za każdą przekazaną złotówkę 

Skład Rady Rodziców 2023/2024

  • Przewodnicząca - 
  • Zastępca -
  • Skarbnik - 
do góry