Rada Rodziców

Wpłat na Radę Rodziców można dokonać w sekretariacie szkoły bądź przelewem na konto: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Bluszczowie - numer konta: 19 8469 0009 0000 0374 2000 0001
W tytule należy podać imię, nazwisko i klasę lub grupę przedszkolną dziecka.

Dziękujemy za każdą przekazaną złotówkę 

Skład Rady Rodziców 2021/2022

  • Przewodnicząca - Kinga Górecka
  • Zastępca - Monika Parma
  • Skarbnik - Dorota Jończyk
do góry