Ważne terminy

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 1. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 1 września 2021r., a kończą 24 czerwca 2022r.
 2. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa półrocza:

 

I półrocze - od 1 września 2021r. do 14 stycznia 2022r.

II półrocze - od 17 stycznia 2022r. do 24 czerwca 2022r.

 

III. WAŻNE DATY PIERWSZEGO SEMESTRU:

 

1.Termin poinformowania uczniów i rodziców o wszystkich przewidywanych ocenach niedostatecznych  z zajęć edukacyjnych i nagannych z zachowania do 10 grudnia 2021r.

( na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.)

 

2.Termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych ze wszystkch zajęć edukacyjnych do 20 grudnia 2021r. ( co najmniej trzy tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną), wystawienie ocen proponowanych do 22 grudnia 2021r. ( dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym).

Wpisanie ocen ostatecznych co najmniej na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Redagogicznej  (do 3 stycznia 2022r.)

 

 1. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia 2021 do 31 grudnia 2021r. (za wyjątkiem oddziałów przedszkolnych)

 

 1. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I pólrocze - 10 styczeń 2022r.

 

 1. FERIE ZIMOWE trwają od 14 lutego 2022r. do 27 lutego 2022r.

 

 1. WAŻNE DATY DRUGIEGO SEMESTRU:

 

 1. Egzamin ósmoklasisty ( w terminie głównym):

 24 maja 2022 - język polski

 25 maja 2022 - matematyka

 26 maja 2022 - język obcy nowożytny

 

2.Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 14 do 19 kwietnia 2022r.

 

3.Termin poinformowania uczniów i rodziców o wszystkich przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych i nagannych z zachowania ( na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną) - do 20 maja 2022r.

 

4.Termin poinformowania uczniów o  przewidywanych ocenach rocznych ze wszystkich zajęć dydaktycznych do 30 maja 2022r. ( trzy tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną), wystawienie ocen proponowanych do 6 czerwca 2022r. ( dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym).

Wpisanie ocen ostatecznych co najmniej na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Redagogicznej  (do 13 czerwca 2022r)

 

5.Termin przeprowadzenia egzaminu poprawkowego: 22-26 sierpnia 2022r.

 

6.Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za II semestr - 20 czerwiec 2022r.

 

 1. FERIE LETNIE TRWAJĄ od 27 czerwca do 31 sierpnia 2022r.

Dodatkowe dni wolne od nauki w roku szkolnym 2019/2020 to:

 • 2.01.2020 czwartek
 • 3.01.2020 piątek
 • 9.03.2020 (poniedziałek) - rekolekcje wielkopostne
 • 10.03.2020 (wtorek) - rekolekcje wielkopostne
 • 11.03.2020 (środa) - rekolekcje wielkopostne
 • 21.04.2020 (wtorek) - egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
 • 22.04.2020 (środa) - egzamin ósmoklasisty z matematyki
 • 23.04.2020 (czwartek) - egzamin ósmoklasisty z jezyka obcego nowożytnego
 • 12.06.2020 (piątek) - Dzień po Bożym Ciele

W w/w dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach 8.00-14.00.

HARMONOGRAM KONSULTACJI I ZEBRAŃ ROK SZKOLNY 2019/2020

 • ZEBRANIE OGÓLNE (ORGANIZACYJNE), SPOTKANIE Z WYCHOWAWCAMI - 11.09.2019 GODZ. 17.00
 • KONSULTACJE - 27.11.2019 GODZ. 15.30 - 16.30
 • ZEBRANIE OGÓLNE PODSUMOWUJĄCE I SEMESTR, SPOTKANIE Z WYCHOWAWCAMI - 08.01.2020 GODZ. 17.00
 • KONSULTACJE - 29.04.2020 GODZ. 15.30 - 16.30
 • ZEBRANIE OGÓLNE PODSUMOWUJĄCE II SEMESTR, SPOTKANIE Z WYCHOWAWCAMI - 09.06.2020 GODZ. 17.00
do góry