Ważne terminy

Kalendarz Roku Szkolnego 2019/2020

I. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 2 września 2019r., a kończą 26 czerwca 2020r.

II. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa semestry:

 

I semestr - od 2 września 2019r. do 10 stycznia 2020r.

II semestr - od 13 stycznia 2020r. do 26 czerwca 2020r.

 

III. WAŻNE DATY PIERWSZEGO SEMESTRU:

 

1.Termin poinformowania uczniów i rodziców o wszystkich przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i nagannych z zachowania do 6 grudnia 2019r.

( na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.)

 

2.Termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych ze wszystkch zajęć edukacyjnych do 9 grudnia 2019r. ( co najmniej trzy tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną), wystawienie ocen proponowanych do 16 grudnia 2019r. ( dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym).

Wpisanie ocen ostatecznych co najmniej na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Redagogicznej (do 20 grudnia 2019r)

 

3. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia 2019 do 31 grudnia 2019r. (za wyjątkiem oddziałów przedszkolnych)

 

4. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I semestr - 7 styczeń 2020r.

 

IV. FERIE ZIMOWE trwają od 13 stycznia 2020r. do 26 stycznia 2020r.

 

V. WAŻNE DATY DRUGIEGO SEMESTRU:

 

1. Egzamin ósmoklasisty ( w terminie głównym):

21.04.2020 - język polski

22.04. 2020 - matematyka

23.04. 2020 - język obcy nowożytny

 

2. Rekolekcje wielkopostne: 9-11.03.2020

 

3.Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 9 do 14 kwietnia 2020r.

 

4.Termin poinformowania uczniów i rodziców o wszystkich przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych i nieodpowiednich z zachowania ( na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną) - do 22 maja 2020r.

 

5.Termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych ze wszystkich zajęć dydaktycznych do 29 maja 2020r. ( trzy tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną), wystawienie ocen proponowanych do 8 czerwca 2020r. ( dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym).

Wpisanie ocen ostatecznych co najmniej na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Redagogicznej (do 17 czerwca 2020r)

 

6.Termin przeprowadzenia egzaminu poprawkowego: 24-28 sierpnia 2020r.

 

7.Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za II semestr - 26 czerwiec 2020r.

VI. FERIE LETNIE TRWAJĄ od 29 czerwca do 31 sierpnia 2020r.

Dodatkowe dni wolne od nauki w roku szkolnym 2019/2020 to:

 • 2.01.2020 czwartek
 • 3.01.2020 piątek
 • 9.03.2020 (poniedziałek) - rekolekcje wielkopostne
 • 10.03.2020 (wtorek) - rekolekcje wielkopostne
 • 11.03.2020 (środa) - rekolekcje wielkopostne
 • 21.04.2020 (wtorek) - egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
 • 22.04.2020 (środa) - egzamin ósmoklasisty z matematyki
 • 23.04.2020 (czwartek) - egzamin ósmoklasisty z jezyka obcego nowożytnego
 • 12.06.2020 (piątek) - Dzień po Bożym Ciele

W w/w dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach 8.00-14.00.

HARMONOGRAM KONSULTACJI I ZEBRAŃ ROK SZKOLNY 2019/2020

 • ZEBRANIE OGÓLNE (ORGANIZACYJNE), SPOTKANIE Z WYCHOWAWCAMI - 11.09.2019 GODZ. 17.00
 • KONSULTACJE - 27.11.2019 GODZ. 15.30 - 16.30
 • ZEBRANIE OGÓLNE PODSUMOWUJĄCE I SEMESTR, SPOTKANIE Z WYCHOWAWCAMI - 08.01.2020 GODZ. 17.00
 • KONSULTACJE - 29.04.2020 GODZ. 15.30 - 16.30
 • ZEBRANIE OGÓLNE PODSUMOWUJĄCE II SEMESTR, SPOTKANIE Z WYCHOWAWCAMI - 09.06.2020 GODZ. 17.00
do góry