Stołówka

Opłaty za wyżywienie dzieci szkolnych pobierane są do 15 dnia każdego miesiąca.
Intendent - Helena Boehm
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.45 - 11.45

do góry