Strona główna/Przedszkole/Programy i projekty

Programy i projekty

Programy i projekty realizowane w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2023/2024:

  • "Drużyna marzeń". Program wychowania przedszkolnego. Wydawnictwo WSiP. Autor: Jolanta Wasilewska. Program jest przeznaczony dla dzieci od 3 do 6 lat uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Gwarantuje realizację podstawy, dając jednocześnie nauczycielom możliwość rozszerzenia jego treści w programach własnych, zgodnie z potrzebami konkretnej grupy.
  • Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu. Wydawnictwo Macmillan. Autorzy: M. Appel, J. Zarańska, E. Piotrowska. Celem programu jest przedstawienie metod i technik nauczania oraz form pracy, dzięki którym mali uczniowie w sposób aktywny, a więc ciekawy ,,zanurzać się” będą w świecie języka angielskiego. Program zawiera charakterystykę dzieci w wieku przedszkolnym, opis celów dydaktycznych i wychowawczych oraz sposoby ich osiągania, prezentację treści nauczania, propozycje dotyczące doboru materiałów dydaktycznych, przykłady ćwiczeń i zabaw, oraz opis osiągnięć ucznia i sposoby ich sprawdzania.
  • "Zdrowo i sportowo" - ogólnopolski program edukacyjny. Celem jest zwiększanie świadomość na temat roli i wagi aktywności fizycznej, odpowiedniego odżywiania i odpoczynku.
  • "Kreatywna matematyka" - ogólnopolski projekt edukacyjny. Celem projektu jest podejmować szereg działań rozbudzających kreatywność, rozwijających kluczowe kompetencje matematyczne i odkrywających matematykę z zupełnie innej strony.
  • "Mamo, tato, wolę wodę" - program edukacyjny. „Mamo, tato, wolę wodę!” to jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.
do góry