Strona główna/Przedszkole/Programy i projekty

Programy i projekty

Programy i projekty realizowane w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023:

  • "Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości". Program wychowania przedszkolnego. Wydawnictwo WSiP. Autor: Jolanta Wasilewska.

Program „Planeta dzieci” jest przeznaczony dla dzieci od 3 do 6 lat uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Gwarantuje realizację podstawy, dając jednocześnie nauczycielom możliwość rozszerzenia jego treści w programach własnych, zgodnie z potrzebami konkretnej grupy.

  • Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu. Wydawnictwo Macmillan. Autorzy: M. Appel, J. Zarańska, E. Piotrowska

Celem programu jest przedstawienie metod i technik nauczania oraz form pracy, dzięki którym mali uczniowie w sposób aktywny, a więc ciekawy ,,zanurzać się” będą w świecie języka angielskiego. Program zawiera charakterystykę dzieci w wieku przedszkolnym, opis celów dydaktycznych i wychowawczych oraz sposoby ich osiągania, prezentację treści nauczania, propozycje dotyczące doboru materiałów dydaktycznych, przykłady ćwiczeń i zabaw, oraz opis osiągnięć ucznia i sposoby ich sprawdzania.

  • "Z kulturą mi do twarzy" - Międzynarodowy Projekt Edukacyjny. Celem tego projektu jest podnoszenie poziomu kultury dzieci i młodzieży.
  • "ABC Ekonomii" - autorski program edukacyjny. Autorzy: Żaneta Kupczyk i Wiktor Czepczyński

“ABC-Ekonomii” to autorski projekt właściciela firmy mający za zadanie upowszechnianie edukacji ekonomicznej i finansowej wśród przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych.

  •  "Mamo, tato, wolę wodę" - program edukacyjny. „Mamo, tato, wolę wodę!” to jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.
  •  "Bliżej pieska" - projekt ogólnopolski. „Bliżej pieska” to projekt mający na celu zachęcenie nauczycieli do podejmowania działań uwrażliwiających dzieci na niesienie pomocy potrzebującym zwierzętom, a także edukujących przedszkolaków z zakresu właściwego zachowania wobec zwierząt.
do góry