Strona główna/Przedszkole/Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do przedszkoli publicznych, oddziałów
przedszkolnych oraz publicznych innych form
wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych oraz
publicznych innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny
2021/2022 prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu
informatycznego.


Zgodnie z zarządzeniem Nr ORG.0050.417.2021 Wójta Gminy Gorzyce z
dnia 14 stycznia 2021 roku deklaracje kontynuacji wychowania
przedszkolnego będzie można składać w nieprzekraczalnym terminie od
26 stycznia 2021 do 1 lutego 2021. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym
terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu, oddziale
przedszkolnym lub innej formie wychowania przedszkolnego.
Wnioski o przyjęcie na wolne miejsca do przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego
będzie można składać w nieprzekraczalnym terminie od 2 lutego 2021 do
12 lutego 2021. We wniosku należy wskazać placówki uszeregowane
według preferencji: od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do
najmniej preferowanej (trzecie miejsce).
Aplikacja do elektronicznego wypełnienia deklaracji kontynuacji
wychowania przedszkolnego lub wniosku o przyjęcie dziecka do
przedszkola, oddziału przedszkolnego lub publicznej innej formy
wychowania przedszkolnego dostępna będzie na stronie
https://nabor.pcss.pl/gorzyce
Aplikacja aktywna będzie tylko w wyżej wymienionych terminach.
Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i jego skan lub zdjęcie
wraz z wymaganymi załącznikami dołączyć do elektronicznego wniosku.

do góry