Strona główna/Przedszkole/Rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

30 Stycznia 2023

Rekrutacja do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024 prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Zgodnie z zarządzeniem Nr ORG.0050.896.2023 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12 stycznia 2023 roku deklaracje kontynuacji wychowania przedszkolnego będzie można składać w nieprzekraczalnym terminie od 6 lutego 2023 do 13 lutego 2023.
Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub innej formie wychowania przedszkolnego od 1 września 2023.

Wnioski o przyjęcie na wolne miejsca do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego będzie można składać w nieprzekraczalnym terminie od 14 lutego 2023 do 24 lutego 2023.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola składają rodzice (opiekunowie), którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola po raz pierwszy lub chcą zmienić dotychczasowe przedszkole na inne. Przyjęcie kandydata do przedszkola następuje w drodze postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez komisję rekrutacyjną w danej placówce. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze Gminy.

We wniosku należy wskazać placówki uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanej(pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej(trzecie miejsce).

Aplikacja do elektronicznego wypełnienia deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego lub wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego dostępna będzie na stronie: https://nabor.pcss.pl/gorzyce

Aplikacja aktywna będzie tylko w wyżej wymienionych terminach.

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i jego skan lub zdjęcie wraz z wymaganymi załącznikami dołączyć do elektronicznego wniosku.
Zgłoszenie kandydata będzie uznane za terminowe pod warunkiem dostarczenia deklaracji kontynuacji lub wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w formie elektronicznej lub papierowej.

do góry